Heatex® Keramisk lim

PRODUKTINFORMASJON


Sammensetning:

Tyktflytende lim. Laget av silikater og mineraler. Inneholder ikke asbest. Vannløselig. Ikke merkepliktig, miljøvennlig produkt, sammensatt av kun miljøvennlige råstoffer. Meget liten forurensingsfare under produksjon, bruk og eventuell senere deponering.

Bruksområder:

Brukes til å lime og har meget god vedheft til keramiske fibre, glassfibersnorer og plater, isolasjon og lignende til underlag i omgivelser med normale og høye temperaturer. Har også flere andre bruksområder.

Egenskaper:

Meget god festeevne til metaller, betong, stein og leca. Herdingen starter ved tilgang av luft. Tåler temperaturer opp til 1100C. Ved høyere temperaturer vil limet smelte. Avgir ingen farlige gasser ved høyere temperaturer eller brann. Limet leveres i flere viskositeter og farger (også sort), etter ønske. Limet har en høy egenvekt ca. 1,7.

Lagring:

Limet fryser, men får tilbake sin opprinnelig konsistens ved tining. Bør lagres frostfritt.

Emballasje:

Pakkes i tuber 30 ml og 310 ml, spann 20 kg. Leveres også i andre forpakninger etter ønske.Merking:

  • Produktet er ikke merkepliktig.
  • Produktet kan irritere dersom stoffet kommer på øynene.
  • Helsefare: Vurdert ikke klassifiseringspliktig.
  • Ingen R-setninger angitt.
  • Ingen S-setninger angitt.