Ildfast masse

PRODUKTINFORMASJON


Sammensetning:

Grå luktløs pasta. Laget av silikater og mineraler. Inneholder ikke asbest. Vannløselig. Miljøvennlig produkt sammensatt av kun miljøvennlige råstoffer. Meget liten forurensingsfare under produksjon, bruk og eventuell senere deponering.

Bruksområder:

Brukes i til utbedring av småskader og innsetting av røkrør i piper. Egner seg også i støpejern og aluminiumsindustrien. Har også flere andre bruksområder.

Egenskaper:

Meget god festeevne til metaller, betong og stein. Herdingen starter ved tilgang av luft. Etter herding blir massen steinhard. Herdetiden avhenger av tykkelse og lufttemperatur. Opp til tykkelser på ca. 10 mm er herdetiden ca. 24 timer. Massen herder uten å krympe eller sprekke. Tåler temperaturer opp til 1100C. Ved høyere temperaturer vil massen smelte. Avgir ingen farlige gasser ved høyere temperaturer eller brann. Påføres mekanisk eller i trykkluftanlegg. Leverandør av anlegg for trykkluft fås ved henvendelse til oss. Massen leveres i flere viskositeter, etter ønske. Massen har en høy egenvekt ca. 1,8.

Lagring:

Massen fryser, men får tilbake sin opprinnelig konsistens ved tining. Bør lagres frostfritt.

Emballasje:

Pakkes i yrkestube (600 gr), dunker på 50 kg, halvfat 190 kg og helfat 390 kg.


Merking:

  • Produktet er ikke merkepliktig.
  • Produktet kan irritere dersom stoffet kommer på øynene.
  • Helsefare: Vurdert ikke klassifiseringspliktig.
  • Ingen R-setninger angitt.
  • Ingen S-setninger angitt.