HTSC1100 – Ovnskitt

HTSC1100 (High Temperature Sealing Compound 1100ºC)


Sammensetning:

Sort ildfast luktløs pasta. Laget av silikater og mineraler. Tilsatt grafitt for stor smidighet og maksimal temperaturbestandighet. Inneholder ikke asbest. Vannløselig. Miljøvennlig produkt sammensatt av kun miljøvennlige råstoffer. Meget liten forurensningsfare under produksjon, bruk og eventuell senere deponering.

Bruksområder:

Brukes i støpejern og aluminiumsindustrien hvor tetteegenskaper ved høye temperaturer er nødvendig. Brukes som sparkelmasse (skjøtemasse) i produksjon og reparasjon av støpejernsovner. I aluminiumsindustrien som tetting mellom flenser og som tetting av mindre lekkasjer i åpninger/sprekker/ gap i miljøer med høye temperaturer. Har også flere andre bruksområder.

Egenskaper:

Meget god festeevne til metaller, betong og stein. Herdingen starter ved tilgang av luft. Etter herding blir massen steinhard. Herdetiden avhenger av tykkelse og lufttemperatur. Opp til tykkelser på ca. 5 mm er herdetiden ca. 24 timer ved romtemp. Massen herder uten å krympe eller sprekke. Tåler temperaturer opp til 1100C. Ved høyere temperaturer vil massen smelte. Avgir ingen farlige gasser ved høyere temperaturer eller brann. Påføres mekanisk eller i trykkluftanlegg. Leverandør av anlegg for trykkluft fås ved henvendelse til oss. Massen leveres i flere viskositeter, etter ønske. Massen har en høy egenvekt ca. 1,8.

Lagring:

Massen fryser, men får tilbake sin opprinnelige konsistens ved tining. Bør lagres frostfritt.

Emballasje:

Pakkes i sparkelflasker (350 gr), yrkestube (600 gr), spann på 20 kg, dunker på 50 kg, halvfat 190 kg og helfat 390 kg.


Merking:

  • Produktet er ikke merkepliktig.
  • Produktet kan irritere dersom stoffet kommer på øynene.
  • Helsefare: Vurdert ikke klassifiseringspliktig.
  • Ingen R-setninger angitt.
  • Ingen S-setninger angitt.